Företaget

I maj månad 1945 grundade makarna Arvid och Maja Näslund Docksta Järn. Med energi och yrkesskicklighet växte affären, "Järn-Arvid" blev snabbt ett begrepp i bygden.

Den ursprungliga affärslokalen står fortfarande kvar, och kring denna har järnhandeln vuxit genom åren.
I slutet av 50-talet började trångboddheten bli akut och man startade planeringen av den utbyggnad som stod klar 1960. Utrymmena blev hela 650 kvadrat i 3 plan.

1984 övertog sonen Leif chefskapet. Under den nya ledningen har man utvecklat en järnhandel med kustbygden som upptagningsområde. Likväl "norr som sör" om skogen.

Affären byggdes ut mer och mer. 1990 köpte man in den gamla skofabriken som står bredvid samt byggde ut för truckhantering i två plan.

Att framtidstron är stark kan symboliseras med den senaste investeringen ett helt nytt affärssystem som kommer göra kassahanteringen och all annan administrativ hantering snabbare, säkrare och smidigare.